Ủy quyền mua bán nhà đất thì ai sẽ nộp thuế thu nhập cá nhân?

Hiện nay nhiều người do các lý do khách quan nên không thể đứng ra giao dịch bất động sản được. Chính vì vậy họ ủy quyền mua bán nhà đất cho người khác. Tuy nhiên vấn đề ai là người sẽ nộp thuế phí chuyển nhượng? Pháp luật đã quy định rõ: Nếu không thể trực tiếp thực hiện chuyển nhượng nhà đất (bán nhà đất) thì người dân được phép lập hợp đồng ủy quyền để người khác thực hiện thay.

Người có nhà đất phải nộp thuế

Theo pháp luật thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng nhà đất thì người có thu nhập phải nộp thuế thu nhập cá nhân, trừ các trường hợp được miễn. Đối với trường hợp ủy quyền chuyển nhượng nhà đất thì pháp luật quy định rõ về người nộp thuế.

Tiết b.2 điểm b khoản 3 Điều 1 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định:

“Trường hợp ủy quyền quản lý bất động sản mà cá nhân được ủy quyền có quyền chuyển nhượng bất động sản hoặc có các quyền như đối với cá nhân sở hữu bất động sản theo quy định của pháp luật thì người nộp thuế là cá nhân ủy quyền bất động sản”

Theo quy định trên thì người có nghĩa vụ nộp thuế khi ủy quyền chuyển nhượng nhà đất là người ủy quyền (người có nhà đất). Tuy nhiên, nếu các bên thỏa thuận người nhận chuyển nhượng là người nộp thuế thì thực hiện theo thỏa thuận.

Mức thuế thu nhập cá nhân phải nộp

Điều 17 Thông tư 92/2015/TT-BTC quy định cụ thể thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

– Chỉ chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Nếu chỉ chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì thuế thu nhập cá nhân được tính như sau:

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Giá chuyển nhượng x 2%

Lưu ý: Nếu hợp đồng không ghi giá hoặc giá trên hợp đồng chuyển nhượng thấp hơn giá đất do UBND cấp tỉnh quy định tại thời điểm chuyển nhượng thì giá chuyển nhượng được xác định theo bảng giá đất.

– Chuyển nhượng nhà và đất

Khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thì thuế thu nhập cá nhân được tính như sau:

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Giá chuyển nhượng x 2%

Lưu ý:

+ Nếu hợp đồng chuyển nhượng không ghi giá đất hoặc giá đất trên hợp đồng chuyển nhượng thấp hơn giá do UBND cấp tỉnh quy định thì giá chuyển nhượng đất là giá do UBND cấp tỉnh quy định tại thời điểm chuyển nhượng.

+ Trường hợp chuyển nhượng nhà gắn liền với đất thì phần giá trị nhà được xác định căn cứ theo giá tính lệ phí trước bạ nhà do UBND cấp tỉnh quy định.

Trên đây là quy định về nộp thuế khi ủy quyền bán nhà đất, theo pháp luật thuế thu nhập cá nhân thì người nộp thuế là người ủy quyền, nếu các bên có thỏa thuận người mua là người nộp thuế thay thì thực hiện theo thỏa thuận. Sau khi công chứng, chứng thực hợp đồng chuyển nhượng phải khai thuế theo hướng dẫn khai thuế, phí khi mua bán nhà đất.

ĐỌC THÊM

Alan Đức Nguyễn chuyên gia bất động sản

https://alanducnguyenphaply.blogspot.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.