Alan Đức Nguyễn hướng dẫn phân biệt cầm cố và thế chấp tài sản

Gần đây nhiều quý bạn gửi mail tham vấn Alan Đức Nguyễn về thế chấp và cầm cố có giống nhau không? Cửa hàng cầm đồ có phải cầm cố? Alan Đức Nguyễn đã nghiên cứu Bộ luật Dân sự năm 2015 và có kiến giải cho quý bạn. Đồng thời hướng dẫn cho môi giới bất động sản nắm được những khái niệm căn bản này khi đi tư vấn cho khách hàng. Hiện nay nhiều chủ nhà bán thế chấp tài sản là bất động sản vào ngân hàng để lấy vốn kinh doanh. Cũng nhiều khách hàng khi mua nhà thì dùng luôn căn nhà mua là tài sản thế chấp.

Cầm cố, thế chấp là hai trong số các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ được quy định chi tiết tại Bộ luật Dân sự năm 2015.

Điểm giống nhau của cầm cố và thế chấp

Cầm cố và thế chấp có những điểm giống nhau như: Khi thực hiện cầm cố, thế chấp thì hợp đồng phải được thành lập dưới dạng văn bản.

Thỏa thuận và cầm cố tài sản có hiệu lực từ thời điểm giao kết trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.

Chấm dứt hợp đồng trong 4 trường hợp, gồm: Nghĩa vụ được bảo đảm bằng cầm cố/thế chấp chấm dứt.

Việc cầm cố, thế chấp tài sản được hủy bỏ hoặc được thay thế bằng biện pháp bảo đảm khác.

Tài sản cầm cố/thế chấp đã được xử lý.

Theo thỏa thuận của các bên.

Điểm khác nhau giữa cầm cố và thế chấp

Khái niệm

– Cầm cố tài sản là việc một bên giao tài sản thuộc quyền sở hữu của mình cho bên kia để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ.

– Thế chấp tài sản là việc một bên dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và không giao tài sản cho bên kia.

Tài sản

– Cầm cố các tài sản như: Động sản, các loại giấy tờ có giá như trái phiếu, cổ phiếu…

– Thế chấp các tài sản: Bất động sản, động sản, quyền tài sản.

Trả lại tài sản

– Khi việc cầm cố tài sản chấm dứt tài sản cầm cố, giấy tờ liên quan đến tài sản cầm cố được trả lại cho bên cầm cố.

Hoa lợi, lợi tức thu được từ tài sản cầm cố cũng được trả lại cho bên cầm cố, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

– Còn thế chấp, bên nhận thế chấp trả các giấy tờ cho bên thế chấp sau khi chấm dứt thế chấp đối với trường hợp các bên thỏa thuận bên nhận thế chấp giữ giấy tờ liên quan đến tài sản thế chấp.

Hiệu lực đối kháng với người thứ 3

– Cầm cố tài sản có hiệu lực đối kháng với người thứ ba kể từ thời điểm bên nhận cầm cố nắm giữ tài sản cầm cố.

– Trường hợp bất động sản là đối tượng của cầm cố theo quy định của luật thì việc cầm cố bất động sản có hiệu lực đối kháng với người thứ ba kể từ thời điểm đăng ký.

– Còn trường hợp thế chấp tài sản phát sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba kể từ thời điểm đăng ký.

ĐỌC THÊM

Alan Đức Nguyễn

Chuyên gia bất động sản

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.